7 lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

Foto: MS

Foto: MS

Dzisiaj w Teatrze Powszechnym w Łodzi, odbyła się konferencja „Bogactwo Rozwoju mieszkańców Łódzkiego. 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim”, będąca podsumowaniem funkcjonowania w regionie łódzkim, jednego z najważniejszych unijnych programów.

Konferencję otworzył występ dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 137 w Łodzi, które zaprezentowały przygotowany przez siebie program artystyczny. Zaraz po tym głos zabrał Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego, organizatora konferencji, przywitał przybyłych gości.

W dalszej kolejności o wypowiedź poproszeni zostali: Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz Poseł na Sejm Elżbieta Królikowska-Kińska, która wręczyła organizatorom list gratulacyjny od parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej.

Oprócz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawicieli innych podmiotów uczestniczących w realizacji projektu, wśród zaproszonych gości znalazły się: Bożena Ziemniewicz Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Bartosiak Radna Rady Miejskiej w Łodzi.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć spektakl „Szalone nożyczki”.

Autor: MS