Łódzki Salon Gospodarczy

Foto: BPCG

Foto: BPCG

Wczoraj na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego  odbyło się kolejne spotkanie Łódzkiego Salonu Gospodarczego, zatytułowane „Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu Łódzkiego”.

Gościem specjalnym, a jednocześnie głównym prelegentem był Cezary Grabarczyk Wicemarszałek Sejmu RP, a w przeszłości Minister Infrastruktury.

Wśród zaproszonych gości, znaleźli się: Anna Rabiega radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Bartosiak radna Rady Miejskiej w Łodzi.

Gospodarzem wydarzenia była Pani Bożena Ziemniewicz radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.