Ryszard Bonisławski: Łódzki Salon Gospodarczy

W ostatni poniedziałek, odbyło się kolejne spotkanie Łódzkiego Salonu Gospodarczego. Licznie przybyli na to spotkanie przedsiębiorcy i pasjonaci Łodzi, uczestniczyli w dyskusji dotyczącej przyszłości naszego miasta, próbując określić jak jest Łódź i jakiej chcemy…

Organizatorem, a jednocześnie gospodarzem Salonu Gospodarczego, odbywającego się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego była Bożena Ziemniewicz, przedsiębiorca a zarazem radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Po uroczystym otwarciu i powitaniu przybyłych gości, głos zabrała Pani profesor Małgorzata Burchard-Dziubińska Prezes Łódzkiego Oddziału PTE. Na wstępie podzieliła się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami oraz refleksjami dotyczącymi projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2020+, podkreślając najistotniejsze sprawy, którymi w pierwszej kolejności należy się zająć.

Picture 1 of 12

Głównym prelegentem tego wydarzenia był Senator RP Ryszard Bonisławski, który w swoim wystąpieniu wnikliwie zaprezentował zebranym, historyczne początki rozwoju przemysłowej Łodzi.
W swym wystąpieniu skupił się przede wszystkim na wyszczególnieniu głównych cech Łodzi, które wyróżniają ją na tle innych miast, koncentrując się jednocześnie na jej wielokulturowości, z której wyrosła jej gospodarcza potęga.