Spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Cezarym Grabarczykiem

G-Cezary Grabarczyk

Fot: WZ

W ostatni poniedziałek, 19 listopada, w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Tuwima 30, odbyło się spotkanie łódzkich przedsiębiorców z Wicemarszałkiem Sejmu RP Cezarym Grabarczykiem. 

Debata podzielona została na trzy ramowe bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył kwestii związanych z rozliczaniem podatku VAT. Następna część poświęcona została zmianom w ustawie prawo zamówień publicznych. Ostatnia część poruszała problematykę samorządów gospodarczych.

W trakcie spotkania zebrani goście zgłaszali Wicemarszałkowi problemy, jakie w obecnej rzeczywistości prawnej i uwarunkowaniach gospodarczych, najbardziej doskwierają łódzkiej przedsiębiorczości oraz przedstawili autorskie propozycje zmian w tym zakresie.

Odnosząc się do wyrażanych opinii oraz zgłaszanych postulatów, Wicemarszałek Cezary Grabarczyk także przedstawił swoje przemyślenia na przedmiotowe sprawy, podpierając je zwięzłą argumentacją oraz przywołując własne doświadczenia m.in. ze sprawowanej funkcji Ministra Infrastruktury.

Dyskusję zakończyły symboliczne uściski dłoni oraz bukiet kwiatów, który Wicemarszałkowi Sejmu RP wręczyła (będąca zarazem lokalnym przedsiębiorcą) Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Bożena Ziemniewicz.

Autor: Wojciech Zwoliński