Wojewódzkie obchody święta straży pożarnej

fot: MS/WZ

W piątek, 18 maja, odbyły się łódzkie obchody z okazji 20-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród zgromadzonych gości obecni byli liczni parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu województwa w tym m. in. senator Ryszard Bonisławski (w podwójnej roli, albowiem również w imieniu Wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka), poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz radne sejmiku województwa łódzkiego Anna Rabiega i Bożena Ziemniewicz.

O godz. 11:00 uroczystości rozpoczęły się mszą św. w łódzkiej Archikatedrze. Następnie goście w uroczystym pochodzie przeszli w kierunku wybudowanej w ostatnim czasie, nowej hali Międzynarodowych Targów Łódzkich gdzie obejrzeli symulację akcji ratowniczo-gaśniczej. I tak na początku do ratunku ruszyli strażacy wyposażeni w sprzęt, którym dysponowali na początku lat 90-tych. Po dość ofiarnej lecz nieskutecznej akcji na pomoc ruszyła im jednostka wyposażona we współczesne narzędzia gaśnicze. Wszystko to miało na celu pokazanie, jak dalece zmodernizowane na przestrzeni 20 lat zostało wyposażenie PSP w Polsce.

Po pokazach odbyła się uroczystość, na której odznaczono oraz awansowano na wyższe stopnie liczną grupę zasłużonych funkcjonariuszy PSP.

Wojciech Zwoliński