Łódzki Salon Gospodarczy

G - lodzki salon gospodarczyW piątek 14 lutego bieżącego roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystej inauguracji autorskiego projektu pod nazwą Łódzki Salon Gospodarczy. To nowa inicjatywa środowiska łódzkich przedsiębiorców, mająca na celu podniesienie świadomość z zakresu funkcjonowania gospodarki, a jednocześnie mająca stać się płaszczyzną do wspólnej dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami, politykami o problemach z jakimi każdego dnia muszą się zmagać osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Pomysłodawcą wydarzenia jest Bożena Ziemniewicz radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, a jednocześnie Wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego.

Pierwsze z cyklu mających się odbywać cyklicznie spotkań poświęcone było nowemu okresowi finansowania 2014-2020, a jego prelegentami byli: dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wystąpienia ekspertów zakończono otwartą dyskusją, podczas której każdy z uczestników mógł przedstawić własny punkt widzenia. W zgodnej ocenie uczestników, była to bardzo interesująca i pożyteczna inicjatywa.

Kolejne spotkanie odbędzie się już 17 marca bieżącego roku. Gościem specjalnym będzie znakomity mówca i były minister Pan Michał Boni, zaś tematem przewodnim będą zagadnienia z zakresu e-gospodarki.