Polska Rama Kwalifikacji – spotkanie informacyjne

fot. MS

Dzisiaj o godzinie 10 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone sposobom wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz konsekwencjami tego faktu dla firm szkoleniowych.

Obrady otworzyła i poprowadziła pani Bożena Ziemniewicz Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w województwie łódzkim. Na wstępie głos zabrali: dr Andrzej Marjański Prodziekan Wydziału Zarządzania, Społecznej Akademii Nauk oraz dr Adam K. Gogacz. Prezentacji szczegółów projektu dokonała pani Beata Michalska – Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, która jednocześnie udzielała odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania.

Inicjatywa jest częścią realizowanego na terenie całej Europy programu Europejskich Ram Kwalifikacji. Jego celem jest ułatwienie możliwości porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, państwach i formach. System pozwoli na zintegrowanie rezultatów dokształcania się we wszystkich krajach Europy.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowanie ze strony środowiska przedstawicieli firm szkoleniowych działających w naszym regionie. W obradach uczestniczyły: pani Małgorzata Bartosiak Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi oraz pani Grażyna Gumińska radna Rady Miejskiej w Łodzi.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad przyszłością środowiska edukacji pozaformalnej w Łodzi.

Autor: Mariusz Stobiecki