Spotkanie z dr Andrzejem Raczko

fot: MS

Szanowni Państwo,

od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wśród ekonomistów trwają dyskusje o warunkach i terminie wejścia naszego kraju do strefy euro.

Przybliżeniu szerszemu audytorium zagadnień związanych z europejską walutą, miało służyć zorganizowane 1 czerwca w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi spotkanie z dr Andrzejem Raczko, w którym miałam zaszczyt uczestniczyć.

Ten wybitny ekonomista, wywodzący się ze środowiska łódzkiego (jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 70 i 80-tych pracownik naukowy tej uczelni), minister finansów w rządach Leszka Millera i Marka Belki, jest wybitnym znawcą polityki monetarnej państwa, Członkiem Zarządu NBP oraz Pełnomocnikiem Zarządu NBP ds. Wprowadzenia Euro w RP.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, a także liczne grono przedsiębiorców, w tym członkowie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Klubu 500 Łódź, do których to gremiów mam zaszczyt należeć.

Głównym tematem spotkania był stan strefy euro i przygotowań Polski do wejścia do niej. Marek Chałas przedstawił również informacje dotyczące działalności powstałego w ostatnim czasie Centrum Informacji o Euro NBP, na którego zaproszenie dr Andrzej Raczko odwiedził nasze miasto.

Bożena Ziemniewicz