Zgromadzenie Ogólne Absolwentów Eko-Soc

Fot: MS

W dniu dzisiejszym na terenie Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.

Obrady otworzyło wystąpienie Prezesa Sylwestra Pomorskiego.

W wydarzeni uczestniczyło wiele wybitnych osobistości ze środowiska nauki, biznesu oraz polityki będących w przeszłości studentami wydziału. W tym zaszczytnym gronie znalazła się pani Bożena Ziemniewicz Dyrektor Generalny BRITISH CENTRE Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne, a zarazem Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Spotkanie, które w całości poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych i finansowych, związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, uświetnił wykład Ryszarda Bonisławskiego Senatora RP, poświęcony obrazom dawnej Łodzi utrwalonym na fotografiach Włodzimierza Pfeiffera.

Autor: Mariusz Stobiecki